PLINOFIKACIJA GRAD DRNIŠ

U prvom tjednu srpnja nastavili smo sa provođenjem plina u Gradu Drnišu (faza 7 ) u duljini od 1.180 km. Predviđeni rok izvođenja radova je 90 dana.

Naručitelj projekta tvrtka je EVN Croatia Plin d.o.o.