Izgradnja garaže

U ožujku započinjemo građevinske radove uređenja okoliša i sanacije Autokampa Primošten sa Naručiteljem Primošten d.d. Predviđeni rok radova je do lipnja 2022.g.