Obnova servisnog platoa

U tijeku su građevinski radovi obnove servisnog platoa na lokaciji Marina Kremik. Kvalitetno izvođenje radova kao i poštivanje vremenskog roka kvaliteta je koju održavamo na nivou, posebice u radovima ovog tipa gdje sezona diktira rokove.