Izgradnja garaže

U veljači 2021.g. sklopili smo Ugovor sa lokalnom tvrtkom za gospodarenje otpada Bikarac d.o.o. kako bismo u periodu od četiri mjeseca izgradili garažu za parkiranje kamiona i kamionskih prikolica.