Referentna Lista Poslova

Isporuka opreme i izvođenje radova Vjetroelektrana Mazin 2

Naručitelj: LIBURANA d.o.o.


Uređenje plaža na području gradske četvrti Jadrija

Uređenje plaža na području gradske četvrti Brodarica

Uređenje plaže Martinska

Naručitelj: ZELENI GRAD ŠIBENIK d.o.o.


Izvođenje građevinskih radova na javnoj rasvjeti u Vodicama

Naručitelj: SARAĐEN d.o.o.


Sanacija poslovne zgrade uslijed požara na lokaciji PODI

Naručitelj: CIAN d.o.o.


Uređenje ulice Petra Grubišića i Zadarske ulice

Zajednica naručitelja: Grad Šibenik, Vodovod i odvodnja d.o.o. Šibenik, Hrvatski telekom d.d. Zagreb


Građevinski radovi uređenja okoliša i sanacije infrastrukture u dijelu prostora Autokamp Adriatik

Naručitelj: Primošten d.d.


Građevinski radovi u luci Vrnaža

Naručitelj: Lučka uprava Šibensko kninske županije


Građevinski radovi na uređenju plaža na području gradske četvrti Brodarica

Naručitelj: Zeleni grad Šibenik d.o.o.


Građevinski radovi na uređenju plaža na području gradske četvrti Jadrija

Naručitelj: Zeleni grad Šibenik d.o.o.


Građevinski radovi na uređenju plaže Banj u Šibeniku

Naručitelj: Zeleni grad Šibenik d.o.o.


Građevinski radovi na parternom uređenju šetnice na ex.plaži Pionir – II. Faza

Naručitelj: Grad Skradin


Građevinski radovi priključenja OŠ Brodarica na javnu kanalizaciju

Naručitelj: Grad Šibenik


Građevinski radovi obnove postojećeg servisnog platoa

Naručitelj: MARINA KREMIK d.o.o.


Dobava opreme i izvođenje radova na građevini Sunčane Elektrana, lokacije: Pliskovo, Suknovci i Vrbnik

Naručitelj: TEC OBNOVLJIVI IZVORI d.o.o.

Izgradnja Centra za gospodarenje otpadom Bikarac – Garaža za parkiranje kamiona i kamionskih prikolica – faza 10

Naručitelj: Bikarac d.o.o.


Izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Primošten – I A FAZA

Naručitelj: Esotech d.d., Slovenija


Radovi na uređenju Ulice branitelja Domovinskog rata – Vidici

Naručitelj: Grad Šibenik


Izvođenje građevinskih radova na izgradnji istovarne rampe u krugu Društvu

Naručitelj: Zeleni Grad Šibenik d.o.o.


Izvođenje zemljanih radova, te AB monolitnih betonskih radova na objektu „Proizvodni pogon Aluflexpack Novi“ u Drnišu FAZA I i FAZA II

Naručitelj: LAVČEVIĆ – MONTAŽNI ELEMENTI d.o.o.


Izvođenje elektromontažnih i građevinskih radova za potrebe videonadzora u Šibeniku – 2. dio

Naručitelj: Grad Šibenik


Izvođenje građevinskih radova izgradnje septičke jame na stambenom objektu Mrdeža Željko u Grebaštici

Naručitelj: Grad Šibenik


Sanacija pomorskog dobra – plaža Sv. Mihovil u Raslini

Naručitelj: Grad Šibenik


 Izvođenje građevinskih radova na Uređenju pomorskog dobra na k.č.148/11

Naručitelj: Grad Skradin


Radovi izgradnje biciklističke staze “Naš mir”

Naručitelj: Grad Šibenik


Izvođenje elektro radova i radova vodovodne mreže na izgradnji pristaništa za brodove NP u Skradinu – I faza

Naručitelj: Hidroradovi Sagena


Uređenje plaža na području gradske četvrti Jadrija, plaža Banj Šibenik i plaža gradske četvrti Brodarica

Naručitelj: Zeleni Grad Šibenik d.o.o.


Izvođenje građevinskih radova iskopa kanala i intervencijskih radova radi kvara na vodovodnoj cijevi

Naručitelj: Zeleni Grad Šibenik d.o.o.


Građevinski radovi sanacije neasfaltiranog dijela parkinga

Naručitelj: Gradski Parking d.o.o., Šibenik


Građevinski radovi izgradnje priključka poslovne zgrade Društva na kanalizacijski sustav

Naručitelj: Zeleni Grad Šibenik d.o.o.


Izvođenje građevinskih radova na uređenju košarkaškog igrališta u Skradinu

Naručitelj: Grad Skradin


Građevinski radovi na izgradnji istovarne rampe u krugu Društva

Naručitelj: Zeleni Grad Šibenik d.o.o.

Izgradnja nogostupa u Ulici Matije Gupca, Šibenik

Naručitelj: GRAD ŠIBENIK


Izvođenje radova na izgradnji ulaza i ogradnih zidova, te sanacija ulaznog otoka u luci otvorenoj za javni promet Vrnaža, Mandalina

Naručitelj: Lučka uprava Šibensko – kninske županije


Gradnja objekta i uređaja javne rasvjete Pirovac

Naručitelj: OPĆINA PIROVAC


Izvođenje radova na elektroinstalacijama sjevernog dijela Luke Vrnaža, Mandalina

Naručitelj: Lučka uprava Šibensko-kninske županije


Građevinski radovi na objektu VE KORLAT

Naručitelj: ING-GRAD d.o.o.


Izvođenje elektromontažnih radova na objektu VE KORLAT

Naručitelj: HELB d.o.o.


Dobava opreme i izvođenje radova na građevini “VE LJUBAČ” Knin

Naručitelj: TEC Obnovljivi izvori d.o.o.


Izvođenje građevinskih radova na uređenju plaže Martinska

Naručitelj: ZELENI GRAD d.o.o.


Izvođenje građevinskih radova na uređenju plaže Banj

Naručitelj: ZELENI GRAD d.o.o.


Izvođenje građevinskih radova na uređenju plaže Jadrija

Naručitelj: ZELENI GRAD d.o.o.


Zemljani radovi u sklopu energetske obnove Dječjeg vrtića “Šibenski Tići”

Naručitelj: JUKIĆ -DAM d.o.o.


Izvođenje dijela radova na produljenju zapadnog dijela luke Vrnaža

Naručitelj: HIDRORADOVI SAGENA


Interventni građevinski radovi na  zapadnom području elektre Šibenik

Naručitelj: HEP-ODS d.o.o. Elektra Šibenik


Građevinski radovi na javnom parkiralištu Lilet FAZA II

Naručitelj: Gradsko poduzeće d.o.o. VODICE


Rekonstrukcija dijela ceste u Mandalini

Naručitelj: GRAD ŠIBENIK


Uređenje sportskog nogometnog igrališta u MO Danilo Kraljice

Naručitelj: GRAD ŠIBENIK


Uređenje okoliša Centra za nove tehnologije i poduzetništvo

Naručitelj: GRAD ŠIBENIKGrađevinski radovi za izgradnju plinskog distribucijskog sustava opskrbno područje Šibensko-kninska županija

Naručitelj: EVN Croatia Plin d.o.o.


Izgradnja poslovne zgrade GAK, Ražine

Naručitelj: GAK d.o.o.


Sanacija odvodnje u km 251+209 (desno), autocesta A1 Zagreb-Split-Dubrovnik, dionica Posedarje-Zadar I

Naručitelj: HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.


Izgradnja ulične rasvjete na području grada Vodica – II faza

Naručitelj: Grad Vodice


Izvođenje građevinskih radova na javnom parkiralištu ˝Lilet˝ u Ulici Ljudevita Gaja, Vodice I. faza

Naručitelj: GRADSKO PODUZEĆE d.o.o.


Sanacija središnjeg razdjelnog pojasa od km 423+000 do km 424+600 (lijevo, desno), autocesta A1 Zagreb-Split-Dubrovnik, dionica Šestanovac – Zagvozd

Naručitelj: HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o., Zagreb

Mjesto: Zagvozd A1


Dogradnja i rekonstrukcija sustava javne odvodnje i javne vodoopskrbe na području aglomeracije Šibenik

Naručitelj: SARAĐEN d.o.o.


Izgradnja luke otvorene za javni promet lokalnog značaja Vrnaža – Istok

Naručitelj: HIDRORADOVI SAGENA


Izgradnja nogostupa u Grebaštici

Naručitelj: GRAD ŠIBENIK


Sanacija temelja rasvjetnih stupova u ulici Ljudevita Gaja, Vodice

Naručitelj: GRAD VODICE


Građevinski i AB radovi na uzemljenju, VE Korlat – Benkovac

Naručitelj: ENERGETSKI PARK KORLAT


Gradnja javne rasvjete; Pirovac

Naručitelj: OPĆINA PIROVACGrađevinski radovi za interventna priključenja objekata Elektre Šibenik

Naručitelj: HEP ODS d.o.o. Elektra Šibenik


Sanacija centralne odvodnje na dionici od km 346+000 do km 349+000, autocesta A1 ZG-ST-DUB, dionica Vrpolje – Prgomet

Naručitelj: HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o., Zagreb


Izgradnja KB 10(20) Kv Meterize 5 – Asfaltna baza

Naručitelj: HEP ODS d.o.o. ELEKTRA ŠIBENIK


Izgradnja poslovno – skladišnog centra PODI

Naručitelj: CIAN d.o.o. SPLIT


Građevinski radovi na objektu VTL – prostor PILE FRIGGI 550,00 m2

Naručitelj: IMPOL-TLM d.o.o. Šibenik


Radovi na sustavu za odvodnju oborinskih, tehnoloških i fekalnih voda

Naručitelj: GRADSKA ČISTOĆA d.o.o. ŠIBENIK


Javna rasvjeta Vodice

Naručitelj: GRAD VODICE / ELOS d.o.o.


Javna rasvjeta Vodice

Naručitelj: SARAĐEN d.o.o.


Građevinski radovi na izgradnji parkirališta u ulici Matije Gupca Šibenik

Naručitelj: Gradski parking, Šibenik


Modifikacija TS JADRAN SERVIS

Naručitelj: HEP ODS d.o.o. ELEKTRA ŠIBENIK


Ugradnja mamut pumpe u bio uređaj na odmorištu Krka, autocesta A1 Zagreb-Split-Dubrovnik

Naručitelj: Hrvatske autoceste d.o.o.


Gradnja javne rasvjete

Naručitelj: Općina Pirovac


Plinofikacija Grad Šibenik, Njegošev trg; Plinofikacija Grad Drniš

Naručitelj: ZAGREB MONTAŽA


Luka otvorena za javni promet lokalnog značaja Vrnaža, sjeverni dio

Naručitelj: TEC obnovljivi izvori


Zemljani i završni radovi na izgradnji objekata i priključenjima u Grebaštici, Primoštenu i Rogoznici

Naručitelj: HEP ODS d.o.o. ELEKTRA ŠIBENIK


Građevina stambene namjene 2. skupine – Vodice

Naručitelj: Fizička osoba


Izgradnja skladišno – poslovne hale , zona Podi

Naručitelj: SKELIN MONT d.o.o.


Građevinski i elektromontažni radovi izgradnje rasvjete na pomoćnom nogometnom igralištu

Naručitelj: HNK ŠIBENIK s.d.d.


Izgradnja poslovne hale, Podi

Naručitelj: MEDIA LINK


Uređenje prilaza i društvenog doma Kašić; Saniranje sustava odvodnje oborinskih voda

Naručitelj: Općina Pirovac


Radovi iz obaveza o priključenju kupaca na centralnom dijelu DP El.Šibenik; Završni radovi na izgradnji objekata i hitnim priključenjima na području grada Šibenika; Izgradnja potporne konstrukcije i asfaltiranja za TS KOZARICA

Naručitelj: HEP ODS d.o.o. ELEKTRA ŠIBENIK


Vodoopskrbna mreža naselja Podine 1.faza , Podine

Naručitelja: VODOVOD I ODVODNJA ŠIBENIK


Plinofikacija Grad Šibenik

Naručitelj: ZAGREB MONTAŽA d.o.o.

Mjesto: Šibenik


Rekonstrukcija sustava odvodnje i vodovodne mreže Grada Šibenika dionica poljana – dovršetak radova

Naručitelj: Vodovod i odvodnja d.o.o.

Mjesto: Šibenik


Izgradnja samostojeće stambene građevine – LUKSUZNA VILA SA BAZENOM

Naručitelj: privatno

Mjesto: Danilo Kraljice


Sanacija i dogradnja sustava sanitarne odvodnje na PUO Krka istok, COKP Šibenik i COKP Split na autocesti A1 Zagreb-Split -Dubrovnik

Naručitelj: Hrvatske autoceste d.o.o.

Mjesto: Autocesta A1 Zagreb-Split -Dubrovnik


Izgradnja Sportsko-rekreativnog centra Ražine Donje

Naručitelj: Grad Šibenik

Mjesto: Ražine Donje


Zanatski radovi. Radovi na TS Kanica i Obonjan.

Naručitelj: HEP ODS d.o.o. – Elektra Šibenik

Mjesto: Kanica i Obonjan


Arheološka istraživanja na središnjem gradskom trgu „Poljana“ u Šibeniku

Naručitelj: GRADSKI PARKING d.o.o.

Mjesto: Šibenik


Spoj kanalizacijskog sustava TLM-a na javni kanalizacijski sustav – CS Ražine

Naručitelj: VODOVOD I ODVODNJA d.o.o., Šibenik

Mjesto: Ražine Donje


II. Faza izgradnje mrtvačnice Krković

Naručitelj: GRAD SKRADIN

Mjesto: Krković


Izgradnja objekata i uređaja javne rasvjete na području naselja Pirovac

Naručitelj: OPĆINA PIROVAC

Mjesto: Pirovac


Izgradnja pristupnog puta do SRC Ražine

Naručitelj: GRAD ŠIBENIK

Mjesto: Ražine Donje


Javna rasvjeta Vodice

Naručitelj: GRAD VODICE / ELOS

Mjesto: Vodice


Izgradnja skladišta hrane i pića

Naručitelj: BURE d.o.o.

Mjesto: Biograd


Rušenje objekta Ex. Peškarija

Naručitelj: ING – JET d.o.o.

Mjesto: Šibenik


Plinofikacija Grad Drniš

Naručitelj: ZAGREB MONTAŽA d.o.o.

Mjesto: Drniš


Građevinski radovi na lokaciji Šibenik istok kroz 2017/2018 godinu

Naručitelj: HEP ODS d.o.o. – Elektra Šibenik

Mjesto: Šibenik – područje Istok


Izgradnja temelja građevine

Naručitelj: POLJA BURE d.o.o.

Mjesto: Biograd


Izrada temelja oko pile friggi

Naručitelj: IMPOL TLM d.o.o.

Mjesto: Šibenik


Sanacija dijelova sustava odvodnje na autocesti A1 ZG-ST-DUB, dionica Vučevica-Dugopolje (od km 368+800 do km 369+200) i dionica Dugopolje-Bisko (od km 382+500 do km 383+000)

Naručitelj: HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.

Mjesto: Autocesta A1


Zamjena transformacije u TS 30/10(20) Kv Tisno

Naručitelj: HEP ODS d.o.o. – Elektra Šibenik

Mjesto: Tisno


Građevinski radovi na sanaciji energetskog kanala – toplovoda

Naručitelj: OPĆA BOLNICA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE

Mjesto: Šibenik

Rekonstrukcija rasvjete i napajanja gatova te nadogradnja sistema za neprekidno napajanje do 15 kW , te ugradnja glavne razvodne ploče i vodovodne instalacije

Naručitelj: MAREX ELEKTROSTROJ d.o.o., Zadar

Mjesto: ACI marina Piškera


Nabava, isporuka i montaža opreme VN kabela 220 kW, izmjeničnog i istosmjernog napajanja, električnih zaštita i uzemljenja strojarnice HE Zakučac

Naručitelj: SIEMENS d.d., Zagreb

Mjesto: HE Zakučac


Dobava opreme i izvođenje radova na građevini Vjetroelektrana Glunča

Naručitelj: TEC OBNOVLJIVI IZVORI d.o.o., Šibenik

Mjesto: Boraja


Dobava opreme i izvođenje radova za trafostanicu TS 20/110 kV Glunča

Naručitelj: DALEKOVOD d.d., Zagreb

Mjesto: Boraja


Dobava oprema i izvođenje radova na trafostanici TS 20/110 Kv Glunča

Naručitelj: ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o., Ivanić Grad

Mjesto: Boraja


Izgradnja visokotlačnog / srednjetlačnog plinovoda i stanica za opskrbno područje Šibensko – kninska županija

Naručitelj: ZAGREB-MONTAŽA d.o.o., Zagreb

Mjesto: Šibenik

Elektromontažni radovi izgradnje ulične rasvjete na području Grada Vodica

Naručitelj: ELOS d.o.o., Solin


Građevinski radovi na rekonstrukciji vodovodne mreže u Tišnjanskoj Dubravi

Naručitelj: SARAĐEN d.o.o., Stankovci


Sanacija dispozicije mastolova M-61 u km 327+850 kod radne zone Podi na autocesti A1 Zagreb-Split-Dubrovnik, dionica Šibenik-Vrpolje

Naručitelj: Hrvatske autoceste d.o.o., Zagreb

Mjesto: Autocesta A1 Zagreb-Split-Dubrovnik, dionica Šibenik – Vrpolje


Građevinski radovi – Elektra Šibenik; Šibenik zapad

Naručitelj: HEP Operater distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Šibenik


Građevinski radovi – Elektra Šibenik; Šibenik istok

Naručitelj: HEP Operater distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Šibenik


Građevinski radovi na području Elektre Šibenik – po grupama

Naručitelj: HEP Operater distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Šibenik

Sanacija i rekonstrukcija dijela vodovodne mreže u Grebaštici iznad magistrale, građevinski radovi ukupne duljine 1.560 metara, od čega DN 150 mm – 1.005 m, DN 100 mm – 211 m i pocinčane cijevi ¾“-3“ – 344 m

Naručitelj: Vodovod i odvodnja d.o.o., Šibenik


Elektromontažni radovi na građevini Hotel Mandalina

Naručitelj: STRABAG d.o.o., Zagreb


Elektromontažni radovi: dobava i ugradnja SN sklopnog bloka u TS Hotel Ivan, izrada i ugradnja sustava za kompenzaciju jalove energije u TS Auto kamp, izrada i ugradnja niskonaponskog bloka TS Auto kamp, dobava i ugradnja SN sklopnog bloka u TS Auto kamp

Naručitelj: Solaris d.d., Šibenik

Mjesto: Hotelsko naselje Solaris


Građevinski radovi na ugradnji bio-jame i separatora

Naručitelj: HEP Operater distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Šibenik

Mjesto: P.P. KALUN, Drniš

Građevinski radovi na izgradnji kanalizacijskog odvoda na objektu Kaufland Šibenik – Bioci

Naručitelj: ČIGRA-KOP d.o.o., Šibenik


Radovi na uzemljivaču brane

Naručitelj: HEP – PROIZVODNJA d.o.o., Zagreb

Mjesto: HE Rijeka, Rijeka


Građevinski radovi potrebni poslovanju Elektre Šibenik grupa 1: Područje Grada Drniša, Općine Unešić, Promina i Ružić, Grada Šibenika sa pripadajućim naseljima, Općine Bilice, Primošten i Rogoznica, te otoci Zlarin i Obonjan

Naručitelj: HEP Operater distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Šibenik

Građevinski radovi potrebni poslovanju Elektre Šibenik na području SOD središnji dio

Naručitelj: HEP Operater distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Šibenik


Građevinski radovi potrebni poslovanju Elektre Šibenik na području SOD južni dio – Primošten i Rogoznica

Naručitelj: HEP Operater distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Šibenik


Građevinski radovi potrebni poslovanju Elektre Šibenik na području SOD središnji dio

Naručitelj: HEP Operater distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Šibenik


Građevinski radovi potrebni poslovanju Elektre Šibenik na području SOD južni dio

Naručitelj: HEP Operater distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Šibenik


Građevinski radovi potrebni poslovanju Elektre Šibenik na području SOD središnji dio

Naručitelj: HEP Operater distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Šibenik


Izgradnja vodoopskrbnog cjevovodnog profila 150 mm uz državnu cestu D59, rekonstrukcija ceste na prostoru općine Tisno (500m – zemljani radovi)

Naručitelj: ČIGRA KOP d.o.o., Šibenik

Mjesto: Dazlina

Građevinski radovi potrebni poslovanju Elektre Šibenik na području SOD središnji dio

Naručitelj: HEP Operater distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Šibenik


Građevinski radovi potrebni poslovanju Elektre Šibenik na području SOD južni dio

Naručitelj: HEP Operater distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Šibenik

Građevinski i elektromontažni radovi na objektu Vjetroelektrana Crno Brdo (izrada uzemljivača vjetroelektrane)

Naručitelj: VJETROELEKTRANA CRNO BRDO d.o.o., Šibenik

Mjesto: Danilo Biranj, Šibenik


Građevinski i elektromontažni radovi na polaganju NN kabela za napajanje GSM BS Primošten Bilo i GSM BS Primošten Burni

Naručitelj: INEL-PROJEKT d.o.o., Zadar

U Šibeniku, 26.10.2016.