VJETROELEKTRANA MAZIN

Novi izazovi za nas su mogućnost za napredak i razvoj. Iako imamo reference u izvođenju radova izgradnje vjetroelektrana na ovaj posao posebno smo ponosni jer nastupamo kao jedan od glavnih izvođača i nositelja Ugovora.

U ožujku širimo svoje poslovanje na područje Gračaca (Bruvno) kako bi isporučili i izvodili radove izgradnje Vjetroelektrane Mazin za naručitelja Liburana d.o.o.

Veselimo se ovom izazovu.

Komatsu PC210 NLC

NOVA OPREMA

Marina Kremik – Primošten

U tijeku su građevinski radovi obnove servisnog platoa na lokaciji Marina Kremik. Kvalitetno izvođenje radova kao i poštivanje vremenskog roka kvaliteta je koju održavamo na nivou, posebice u radovima ovog tipa gdje sezona diktira rokove.